Víkendové převzetí instagramu

[:cz]

Sezóna 2019/20

klient:viewbug || viewbug.com

Viewbug spojuje komunitu čítající miliony vizuálních tvůrců zabývajících se fotografií a pomáhá jim objevit a osvojit si jejich řemeslo. Je to místo, kde se můžete inspirovat i získat uznání. Během února 2018 jsem se na jeden víkend převzal jejich instagramový účet a předvedl svou současnou tvorbu.
[:en]

Season 2019/20

klient:wievbug || viewbug.com

Wiewbug connects millions of visual creators in a community with photography tools to help them explore and grow their craft. It is a place to be inspired and receive recognition. In February 2018 I was taking over the instagram account for a weekend to showcase some of my current photos.
[:]