Jiří Trnka – A Missing Friend

[:cz]

Jiří Trnka – A Missing Friend

klient: Hausboot || http://hausboot.cz/

Fotografie ze zákulisí natáčení filmu „Jiří Trnka – A Missing Friend“ o jednom z největších českých umělců dvacátého století a jednom z zakladatelů loutkové animace. Film vznikal na podzim roku 2018 v prostorách karlínské Invalidovny a Trnkova domu na Malé Straně. Film vznikal pod taktovkou produkční společnosti Hausboot audiovisual za koprodukce České televize.

[:en]

Jiří Trnka – A Missing Friend

client: Hausboot || http://hausboot.cz/

Behind the scenes photos from movie shooting „Jiří Trnka – A Missing Friend“ about one of the biggest Czech artist of the twentieth century and one of the founders of the puppet animation. The movie was shooted in the autumn of the year 2018 in the premises of Karlín´s Invalidovna and Trnka´s house at Malá Strana. The film was born under the flag of production company Hausboot audiovisual for the co-production of Czech Television.

[:]