Ne:výstava

[:cz]

Interaktivní výstava, která boří stereotypy

Hlavním účelem NE:VÝSTAVY bylo narušit stereotyp současného vystavování fotografií a výstav obecně. Našim cílem bylo ukázat fotografii netradičním způsobem a pomocí interaktivních prvků zapojit návštěvníky, aby si z celkové události odnesli silnější zážitek. Zašli jsme však ještě o něco dál. Návštěvníci měli dostatek prostoru k sezení, exponátů se mohli dotýkat a k dispozici jim bylo i drobné občerstvení. Především jsme jim však byli po celou dobu výstavy jako autoři osobně k dispozici ke komentované prohlídce a diskuzi o jednotlivých sekcích. Ty byly celkem tři – 360° of Architecture (Ondřej Hromádko), Art of Nature (Tomáš Havel) a Baltic Journey (Jan Volejníček)

360° of Architecture

Já osobně jsem byl autorem úvodní části zaměřené především na fine-art architektonickou fotografii. Konceptem této sekce bylo vytvoření abstraktního města pomocí monolitů zhotovených z dřevěných bedniček. Tímto městem mohl návštěvník procházet a obdivovat jednotlivé fotografie z nejrůznějších úhlů, do kterých byly instalovány. Záměrem bylo podpořit divákovu zvídavost k nalezení toho správného úhlu a přiblížit mu tak tuto fotografickou disciplínu.

Pár atmosférických záběrů z mé skce

Náhled webových stránek

[:en]

Interactive exhibition, which breaks down stereotypes

The main purpose of NE:VÝSTAVA was to break down the stereotype of contemporary displaying of photography and exhibitions in general. Our goal was to show the photos in an unconventional way and to use the interactive elements to engage the visitors to get a stronger experience of the event. We went a little further. Visitors had plenty of space to sit, the exhibits could be touched, and small refreshments were available as well. Visitors could personally interact with the authors during the whole event. There were in total three section – 360 ° of Architecture (Ondřej Hromádko), Art of Nature (Tomáš Havel) and Baltic Journey (Jan Volejníček)

360° of Architecture

I was the author of the introductory section focused mainly on fine-art architectural photography. The concept of this section was to create an abstract city using monoliths made of wooden boxes. Through this city, the visitor could walk and admire individual photos from the various angles in which they were installed. The intention was to encourage the curiosity of the audience to find the right angle and show them a closer look at this photographic discipline.

Few atmospheric photos from my section

Preview of official webpages

[:]