O mně

[:cz]

Ahoj, jsem Ondřej Hromádko – reklamní fotograf a tvůrce obsahu pro online média z Prahy. Pojďme společně ukázat světu váš produkt nebo službu v tom nejlepším možném světle. Ohromující, profesionální vizuály a chytlavý obsah, který zvýší vaše tržby máte na dosah ruky.

Máte zájem o spolupráci se mnou? O licenci na některou z fotek nebo o její tištěnou verzi? Kontaktuje mě na info@ohphoto.cz

Některé mé spolupráce:

Booking.com
Booking.com
Canon Czech Republic
Canon Czech Republic
viewbug.com
viewbug.com
GS Pharmaceuticals
GS Pharmaceuticals
Zásilkovna
Zásilkovna
Kolkovna Restaurants
Kolkovna Restaurants
Blueberry.io
Blueberry.io
Wilderness Culture
Wilderness Culture
Sofee and the gang
Sofee and the gang
Break Time Bistro
Break Time Bistro
Loving Hut Czech Republic
Loving Hut Czech Republic
Klub cystické fibrózy
Klub cystické fibrózy
Hausboot audiovisual
Hausboot audiovisual
Fresh films
Fresh films
Eledio
Eledio
Dream Team
Dream Team
SK VO florbal
SK VO florbal
Hladík Dance Center
Hladík Dance Center

Důležité milníky:

Některých projektů, spoluprací a úspěchů si cením dvakrát tolik.

JARO 2018 – NE: VÝSTAVA
26. – 27.5.2018 bylo možné mé fotografie spatřit na Novoměstské radnici v Praze v rámci nevýstavy. Společně s Tomášem Havlem a Janem Volejníčkem jsem představil svou tvorbu v podobě speciálního konceptu interaktivní výstavy.

ZIMA 2017 – Anděl Páně 2 pomáhá | Koordinátor online kampaně & fotograf
Během listopadu a prosince 2018 jsem stál v čele realizátorů online části charitativní kampaně pro Klub nemocných cystickou fibrózou, která byla vytvářena ve spolupráci s tvůrci a hlavními herci úspěšné pohádky Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Kampaň byla podporována televizním spotem na ČT. Krom koordinování realizačního týmu jsem zároveň stál za vizuálním konceptem a finální podobou vizuálů.

klient: Klub Nemocných cystickou fibrózou

PODZIM 2018 – Canon Signal festival & #CanonLowLight | Ambasador a tvůrce obsahu
V říjnu 2018 jsem měl tu čest být v rámci Signal light festivalu a současně pořádané soutěže #CanonLowlight jedním z Canon ambasadorů a tvůrců obsahu. Má fotografie byla použita jako úvodní fotografie na letáčcích informující o Canon technice během festivalu. Současně s ní bylo použito i několik dalších za účelem propagace soutěže i facebookové stránky Canon CZ. V rámci Signal festivalu jsem se účastnil i Canon instameetu, kde jsem dostal možnost vyzkoušet si novinku Canon 6D mark II.

agentura: Emperium s.r.o klient: Canon CZ

JARO 2017 – Fotografování architektury ve Španělsku
Na jaře roku 2017 jsem vyhrál zatím největší soutěž organizovanou českým zastoupením značky Canon – #CanonSymetry. Díky tomu jsem se mohl účastnit speciálního workshopu zaměřeného na fotografování architektury v Španělském Bilbau.

[:en]

Hi, I am Ondřej Hromádko – commercial photographer and content creator for online media based in Prague (Czech Republic). Let’s make your product or service really shine. Powerful professional visuals and catchy content which will increase your leads are upon hand.

Are you interested in cooperation? Would you like to obtain a license for a photo or get a print? Feel free to contact me at info@ohphoto.cz

Some of mine current and recent colaborations:

Booking.com
Booking.com
Canon Czech Republic
Canon Czech Republic
viewbug.com
viewbug.com
GS Pharmaceuticals
GS Pharmaceuticals
Zásilkovna
Zásilkovna
Kolkovna Restaurants
Kolkovna Restaurants
Blueberry.io
Blueberry.io
Wilderness Culture
Wilderness Culture
Sofee and the gang
Sofee and the gang
Break Time Bistro
Break Time Bistro
Loving Hut Czech Republic
Loving Hut Czech Republic
Klub cystické fibrózy
Klub cystické fibrózy
Hausboot audiovisual
Hausboot audiovisual
Fresh films
Fresh films
Eledio
Eledio
Dream Team
Dream Team
SK VO florbal
SK VO florbal
Hladík Dance Center
Hladík Dance Center

 

Important milestones:


Some projects, collaborations, and achievements are worth twice as much.

SPRING 2018 – NE: VÝSTAVA
26. – 27.5.2018 It was possible to see my photos at the New Town Hall in Prague as a part of „ne:výstava“. Together with Tomáš Havel and Jan Volejníček, I introduced my work in the form of the special concept of the interactive exhibition.

WINTER 2017 – Angel of the Lord 2 helps | Online Campaign Coordinator & photographer
During November and December 2018, I was in charge of online part of the charitable campaign for Klub nemocncých cystickou fibrózou, which was set up in cooperation with creators and main actors of successful fairy tales which was directed by Jiří Strach Angel of the Lord 2. The whole campaign was also supported by TV spot at Czech Television. My job was to coordinate the online team, deseign the visual concept as well as create the final visuals.

client: Klub Nemocných cystickou fibrózou

AUTUMN 2018 – Canon Signal festival & #CanonLowLight | Ambassador and content creator
In October 2018 I had that honor to be one of the Canon ambassadors and content creators for the Signal light festival and #CanonLowLight online photo contest. My photo was used as the cover of leaflets that informed about Canon products during Signal festival. Simultaneously several others, photos were used as promotion for a contest and Canon CZ facebook page. Within the festival, I attended the instameet where I got the opportunity to try brand new Canon 6D Mark II

agency: Emperium s.r.o client: Canon CZ

SPRING 2017 – Photography of architecture in Spain
In spring 2017 I won the biggest competition organized by Canon Czech Republic so far – #CanonSymetry. Thanks to that I was able to participate in the special workshop focused on architecture photography in Spanish Bilbao.

[:]